31.7 KORPO FILOSOFIDAG, UTOPIER


filosofidagar

KORPO FILOSOFIDAG, 31.7.2022, UTOPIER

Datum: söndagen den 31.7.2022
Tid: 12.15-18.00
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström

Tema:
Välfärdssamhället har sitt ursprung i 1600-talets upplysningsideal och 1700-talets växande strävan efter rättvisa och jämlikhet i samhället. Dessa tankar om jämlikhet framstod då som utopiska medan de idag för oss känns självklara och vardagliga. Bland annat som en reaktion på industrialismen växte det under 1800-talet fram ett flertal nya utopiska perspektiv. Tanken att vi kan skapa ett gott samhälle för alla var bärande för dessa utopister. En del av dessa idealistiska tankegångar utmynnade dock senare i samhällsförtryck, medan andra blev grundläggande för dagens välfärdssamhälle. Idag däremot verkar utopier inte mera ha någon plats. Har utopierna blivit gammalmodiga och onödiga? Har vi förlorat förmågan att föreställa oss en alternativ framtid? Har nyliberalismen och kapitalismen förkvävt vår föreställningsförmåga?

 

Program:
12.15 Välkomna, Ylva Gustafsson, FBFs verksamhetsledare

12.30-14.00 

Drömmen om en annan värld. Om det bibliska arvets utopiska kraft 

Jayne Svenungsson, professor i teologi vid Lunds universitet

14.00-15.30
Utopi och konspiration. Drömmen om en annan värld är inte minst drömmen om en värld som går att förklara. I en alltmer svårförklarlig värld bäddar det för en ny tids verklighetsföraktande utopier och konspirationsteorier.
Göran Rosenberg, författare och journalist, Lund

15.30-16.00 kaffepaus

16.00-16.30
Utopi – dystopi – samtid ur ett poetiskt perspektiv. Poeten och författaren Rosanna Fellman läser och berättar om sin nya bok Republikens president – Tasavallan presidentti.

16.30-18.00
Kan vi förändra oss själva?
Hugo Strandberg, universitetslektor i filosofi vid Åbo Akademi

FBF kommer att spela in föredragen så att man kan lyssna till dem efteråt.

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, 20540 Åbo,
http://www.fbf.fi
epost: bildningfbf[at]gmail.com
tel. 0503226154

Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden ochWilliam Thurings stiftelse.

Praktisk info:

Bussar till och från Korpo:

Länk till busstidtabellen: https://tlo.fi/wp-content/uploads/2022/05/901-kesa-2022-print-1.pdf

Åbo-Korpoström: Det går en buss på söndag morgon från Åbo kl. 9.15 som är framme i Korpoström kl.11.35. 

Korpoström – Åbo: Sista bussen från Korpoström går kl.17.55 och är i Åbo kl. 20.15. Ifall någon vill åka hem senare men inte har bilskjuts så hör av er senast på fredag. FBF bokar i så fall en minibuss som åker ungefär kl. 20.30 eller 21 (så man hinner äta middag). Det går också en buss tidigare på dagen kl. 15.55 som är i Åbo kl. 18.15.

Middag: Ifall ni vill delta i FBFs middag på Korpoström efter att seminariet är slut så hör gärna av er så kan jag boka lagom antal bord på förhand. Obs, FBF står inte för middagen så den betalar var och en själv (förutom talarna).  

Övernattning:  Det går att övernatta på Korpoström. För bokningar och förfrågningar om hotellet se kontaktuppgifter nedan: 

+358 40 139 12 18 | visit@skargardscentrum.fi

Receptionstelefonen besvaras dagligen från kl. 12.00 till 18.00

https://skargardscentrum.fi/hotell/

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,
Ylva Gustafsson
Verksamhetsledare för FBF
epost: bildningfbf[at]gmail.com
tel. 0503226154