Logos: Usein kysyttyjä kysymyksiä


 

Millaisia artikkeleita Logoksessa on?

Logos sisältää karkeasti ottaen viidenlaisia artikkeleita: artikkeleita filosofisista käsitteistä, käsitteistä filosofisesti, filosofeista, tarkentavia artikkeleita filosofeista ja teoksista. Artikkelit ovat  kunkin alan asiantuntijoiden kirjoittamia.

Logos pyrkii neutraaliuteen ja johdattamaan alkuun asiaan tutustumisessa tarjoten kuitenkin myös syventäviä artikkeleita eri aiheista.

 

Voinko kirjoittaa artikkelin Logokseen?

Tietenkin voit, jos olet hyvin perehtynyt johonkin filosofiseen käsitteeseen, ajattelijaan tai teokseen. Ainoat vaatimukset artikkeleille ovat, että niiden tulee olla asiantuntevia ja kirjoittajan tulee noudattaa kirjoitusohjeita. Artikkeleista on tietenkin aina sovittava Logoksen toimittajien kanssa, joten jos olet kiinnostunut kirjoittamaan, ota yhteyttä toimitukseen.

Huom! Artikkelin ei tarvitse olla uusi. Mikäli jonkin aikaisemmin julkaistun artikkelisi suhteen ei synny ongelmia julkaisuoikeuksista ja se täyttää muuten ensyklopediaan sopivan tekstin vaatimukset, se on mahdollista julkaista myös Logoksessa. Tosin muualla julkaistut artikkelit kaipaavat aina jonkin verran  muutoksia päivittyäkseen ensyklopedia-artikkeleiksi.

Kun otat yhteyttä toimitukseen saat myös kirjoittajan ohjeet, joita sinun tulee artikkelissasi seurata.

 

Saanko artikkeleiden kirjoittamisesta palkkion?

Valitettavasti artikkeleiden kirjoittamisesta ei voida maksaa palkkioita. Logos on Suomen filosofisen yhteisön yhteinen projekti ja toivomme, että koko yhteisö osallistuu sen kehittämiseen.

Logos tarjoaa kuitenkin artikkelillesi poikkeuksellisen näkyvän ja vaikutusvaltaisen paikan. Helpon saavutettavuutensa vuoksi Logos-ensyklopedia on usein ensimmäinen julkaisu, josta esimerkiksi filosofian opiskelijat, harrastajat, opettajat ja ammattilaiset, toimittajat ja filosofiasta kiinnostuneet maallikot voivat etsiä asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita filosofisista käsitteistä.

 

Kuinka viittaan artikkeleihin?

Artikkeleita saa tietenkin lainata vapaasti. Lainausten ja viittausten yhteydessä mainitaan seuraavat tiedot: artikkelin kirjoittaja, artikkelin nimi, julkaisun nimi, julkaisija, vuosi, jolloin artikkelia on viimeksi päivitetty, url ja päivämäärä, jolloin tekstiä on konsultoitu.
Esimerkiksi:
Kuosmanen, Jaakko, ”Berlin, Isaiah”. Logos-ensyklopedia. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2014. Verkossa: filosofia.fi/fi/ensyklopedia/berlin-isaiah [sitaatiopäivämäärä]