Filosofiklubi: Tutkimuksen ja politiikan suhteesta


kriittinen korkeakoulu
filosofiklubi
Lea Pulkkinen: Tutkimuksen ja politiikan suhteesta
 
Filosofiklubi etänä 14.5. 2022 KLO 18.15
 
Tutkimuksella on kiistämätön arvo teknologisten innovaatioiden tuottamisessa ja siten yhteiskunnan taloudellisessa kehittämisessä. Mutta mikä on tutkimuksen arvo sosiaalisten innovaatioiden tuottamisessa ja ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa?
 
Alustuksen pohjana on kaksi Lea Pulkkisen uutuuskirjaa: helmikuussa ilmestynyt Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (PS-kustannus, 2022) ja nyt klubilla julkistettava kirja Tutkijan omakuva (Teos, 2022). Teokset täydentävät toisiaan, toisen kirjan kuvatessa tutkijanuraa ja tutkimustyön tavoitteita ja toisen työn sisältöä lasten ja vanhempien hyvinvoinnin osalta.
 
Professori Lea Pulkkinen on tehnyt pitkää elämäntyötä psykologisen tutkimuksen parissa. Hän on mm. toteuttanut maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen pitkittäistutkimuksen, jossa on seurattu vuodesta 1968 alkaen satunnaisotoksella kansakoulun toisella luokalla tuolloin olleiden elämänkulkua 50-vuotiaiksi saakka. Tutkimustyö on johtanut moniin yhteiskunnallisiin aloitteisiin ja samalla kysymyksiin tutkimuksen ja politiikan suhteista. Millainen tämä polku on ollut ja mihin se on johtanut.
 
Lea Pulkkinen on toiminut Jyväskylän yliopistossa psykologian professorina, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina, akatemiaprofessorina ja Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusyksikön johtajana.
 
 
Puheet alkavat 18.15. Etäyhteydet aukeavat n. 18.05.
 
Zoom-linkki:
Filosofiklubin verkkosivut: