Filosoficafé i Åbo 1.11 –Lisa Grans– Förebyggande av hedersrelaterat våld under folkrätten


filosoficafé

Filosoficafé i Åbo 1.11 –Lisa Grans– Förebyggande av hedersrelaterat våld under folkrätten

 

Inledare: Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt vid Åbo Akademi.

 

Tema: Förebyggande av hedersrelaterat våld under folkrätten

 

OBS! Filosoficafét hålls pga coronan denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom. Här hittar ni zoomlänken: 

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 689 6938 3175

 

 

Synopsis

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av hedersrelaterat våld. Ett centralt element är dock den kollektiva uppfattningen om nödvändigheten av att familjer upprätthåller sin heder genom att utöva kontroll över enskilda familjemedlemmar för att dessa inte ska avvika från det sexuella och sociala beteende som är normen inom den egna kulturella gruppen. Hedersrelaterat våld skiljer sig från våld mot kvinnor framförallt ifråga om våldets motiv: hedersrelaterat våld används för att skydda familjens ära och hela eller delar av familjen står bakom våldet. Dessutom är ofta flera olika gärningsmän inblandade.

 

De mest uppmärksammade formerna av hedersrelaterat våld är så kallade hedersmord och tvångsäktenskap. Hedersrelaterat våld kan också ta en rad andra grava former som, på samma sätt som andra former av våld i hemmet, rättsligt sett kan betraktas som tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller kränkning av rätten till privatliv.

 

Den offentliga diskussionen av hedersrelaterat våld tenderar att fokusera på kriminalisering och bestraffning, och mindre på förebyggande av denna form av våld. Jag vill i den här diskussionen lyfta fram vad hedersrelaterat våld är, om finska myndigheter har en skyldighet att försöka förebygga det och hur detta i så fall kunde ske.

 

Tid: Söndagen 1.11.2020. Kl. 17-19.

 

Plats: 

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 689 6938 3175

 

Varmt välkomna!