Nyöppning av Filosofia.fi


Filosofia.fi
uppdatering

Portalen för filosofi i Finland, Filosofia.fi, har förnyats. Sedan dess öppning år 2007  har den tjänat intresserade ur allmänheten, elever, studenter och forskare i finländsk filosofi på både finska och svenska.    

Filosofia.fi informerar om aktuell filosofisk verksamhet och filosofiska evenemang, och innehåller omfattande materialsamlingar ur Finlands filosofihistoria. Kärnan i portalen utgörs av Finlands filosofihistoriska arkiv som i förnyelsen fått en bättre och utökad sökfunktion. Bland portalens personsamlingar återfinns verk av bland andra de kända finlandssvenska filosoferna Edvard Westermarck, Rolf Lagerborg och Georg Henrik von Wright. Bland samlingarna hittas också digitaliseringar av dissertationer från den Kungliga Akademin i Åbo från och med 1600-talet, intervjuer med professorer emeriti, samt material ur samtida filosofiska diskussioner. En viktig svensk resurs för studerande i filosofi är den Filosofiska ordboken sammanställd av Göran Torrkulla och Martin Nybom. Bland de viktiga tekniska förbättringarna ingår ett användargränssnitt för mobila enheter.

Ett särdrag i Filosofia.fi har alltid utgjorts av dess tvåspråkighet. Efter förnyelsen är hela portalen ännu mera tvåspråkig än tidigare och kan, med viss variation i innehåll, navigeras antingen på finska eller svenska.     

Eurooppalaisen filosofian seura ry (EFS) ansvarar för det finska materialet och för grundfinansieringen och upprätthållandet av hela portalen. EFS ger också ut tidskriften niin & näin. Den svenska delen har förverkligats i samarbete med filosofiämnet vid Åbo Akademi. Den nya svenska redaktören för portalen är Camilla Kronqvist, som tagit över efter den första svenska redaktören Yrsa Neuman. Arbetet med att utveckla portalen fortsätter.     

Svenska Kulturfonden har bidragit med medel till förnyelsen av det svenska innehållet i portalen. Läs mer om portalen och tidigare finansiärer här.