Kan vi leva hållbart? 15.5 i Karleby


filosoficafé

Kan vi leva hållbart? Seminarium den 15.5 i Karleby 

Plats: Öja-auditoriet (Kyrkbackens församlingshem), Kronobyvägen 3, Karleby
Tid: kl. 12.00-15.30
 
Hållbar utveckling är idag en av de mest omtalade globala samhällsfrågorna. I Brundtland rapporten från 1987 definieras hållbar utveckling som ”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.
 
Hållbar utveckling delas upp i tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet menas en strävan att skapa en balans i nyttjandet av naturresurser så att detta nyttjande också ger förutsättningar för ett gott och ekologiskt hållbart liv på lång sikt. Social hållbarhet innebär en strävan att bygga ett samhälle där jämlikhet, rättvisa och social trygghet är grundläggande. Ekonomisk hållbarhet handlar om en strävan att motverka fattigdom och en strävan att skapa grundläggande ekonomisk trygghet för alla människor.
Även om dessa tre målsättningar är mycket viktiga, kan dessa målsättningar ofta vara motsättningsfyllda. Ekologiskt hållbara produkter kan tillverkas under omständigheter där arbetsvillkoren är orättvisa och skapar fattigdom. Något som är bra för miljön i form av minskade utsläpp kan samtidigt skada miljön tex i form av avfall eller genom att naturresurser i vissa länder övernyttjas. Strävan efter ekologisk hållbarhet kan också ibland innebära att arbetsplatser som länge hållit ett helt samhälle vid liv nedmonteras.
 
Idag ställs också allt oftare frågan om vi har råd med välfärdssamhället. Det nordiska välfärdssamhället bygger på tanken om ett jämlikt och rättvist samhälle där varje individ skall ha möjlighet till grundläggande social trygghet både i stad och på landsbygden. Men idag hotas dessa grundläggande samhällsstrukturer från många håll. Det hävdas att välfärdssamhället är ekonomiskt ohållbart. Mycket av dagens välfärdssamhälle har också byggts upp med hjälp av strukturer och effektivitetsideal som idag är ekologiskt ohållbara. Hur skall vi förstå dessa problem? Hur kan vi arbeta för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle? Klarar vi av att upprätthålla välfärdssamhället, ett samhälle som strävar efter jämlikhet och god social trygghet för alla, samtidigt som vi strävar efter ekologisk och ekonomisk hållbarhet?
 
Med vårt diskussionstillfälle vill vi starta en djuplodande diskussion om hållbar utveckling i Finland. Vi vill lyfta fram och diskutera de olika spänningar som finns mellan de tre olika hållbarhetsbegreppen ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Kan dessa tre hållbarhetsbegrepp fungera tillsammans? Kan vi skapa ett samhälle som främjar miljöhänsyn och ekonomiska hänsyn, och som samtidigt är ett rättvist och jämlikt samhälle med en god social trygghet för alla?
 
Program:
12.00-13.00 Pauliina och Mats Holmqvist, ekojordbrukare
Tema: ”Naturresursbevarande matproduktion”
13.00-14.00 Christin Furu, forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Tema: ”Hopp och handlingskraft som grund för ett hållbart liv”
14.00-14.30 kaffepaus
14.30-15.30 Maria Ehrnström-Fuentes, forskare i ekonomisk hållbarhet vid Svenska handelshögskolan i Vasa
Tema: När gräsrötterna leder: om den regenerativa revolutionen och livskraftiga lokala ekonomier”
Varmt välkomna!
 
Arrangörer: Folkets bildningsförbund, Anders Chydenius Prästgårdsförening och Karleby svenska församling 
Seminariet arrangeras med bidrag från Svenska kulturfonden och Harry Schaumans stiftelse
 
Kontakt:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.fbf.fi
Karleby svenska församling
http://www.karlebysvenskaforsamling.fi
Anders Chydenius Prästgårdsförening
http://www.chydeniusprastgard.fi/sv/