28.8 Filosoficafé i Åbo -Panda Eriksson och Peik Ingman om medborgarinitiativen ”Oikeus olla” och ”Ehjänä syntynyt – loppu ’eheytyshoidoille’”


Söndagen den 28.8 Filosoficafé i Åbo – I samband med Åbo Pride-veckan talar Panda Eriksson och Peik Ingman om de två medborgarinitiativen ”Oikeus olla” och ”Ehjänä syntynyt – loppu ’eheytyshoidoille’”.

Inledare: Panda Eriksson – FM, jämställdhets- och jämlikhetskonsult TASOVA

Tema: Oikeus olla – Rätt att vara – transrättigheter och juridik i Finland

Synopsis: 
Jämställdhets- och jämlikhetskonsult Panda Eriksson är en av initiativtagarna bakom Oikeus olla – Rätt att vara -medborgarinitiativet som strävar efter att få till stånd en förändring i lagstiftningen kring transpersoners möjlighet att juridiskt korrigera sitt kön i Finland. Hen presenterar den nuvarande situationen och går igenom bakgrunden till initiativet, som behandlas i riksdagen vecka 34 (slutet av augusti 2022).

Inledare: Peik Ingman – religionsvetare och konfliktmedlare

Tema: Om samhällets ansvar att förbjuda verksamhet som uppmuntrar andra att försöka förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Synopsis:
Under de senaste åren har verksamhet som uppmuntrar och stöder HBTQ+ personer att försöka förändra sin sexuella läggning eller könsidentitet förbjudits och begränsats i allt fler länder (bl.a. Frankrike (2022), Tyskland (2020), Grekland (2022), Kanada (2021), Nya Zeeland (2022), delar av Spanien (2016–2022), Malta (2016)).
EU:s jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer (2020–2025) pekar ut sådan verksamhet (”conversion practices”) som skadlig (”harmful practices”) och uppmanar medlemsländer att utveckla olika metoder för att få slut på det. I augusti ifjol fick medborgarinitiativet Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” långt över de nödvändiga 50 000 underteckningarna för att initiativet ska behandlas av riksdagen. För tillfället behandlas saken av social- och hälsovårdsutskottet.   
Men vad handlar (olika former av) sådan verksamhet om och vilka är utmaningarna för att förbjuda och få slut på sådan verksamhet i Finland? Hur borde vi tänka kring frågor angående samtycke? Vad behövs för att nå fram med budskapet om verksamhetens skadlighet till mera slutna gemenskaper, där verksamheten sker s.a.s. utanför samhället?
Ingman diskuterar verksamhetens historia, bakgrund, forskning och statistik kring verksamheten, juridiska frågor kring kriminalisering och människorättsliga perspektiv på samhällets ansvar; frågor angående samtycke, religiösa auktoriteters ansvar, samt relevant litteratur (vidare läsning) om ämnet.    
Peik Ingmans presentation baserar sig på en utredning och kartläggning av fenomenet han skrev för Seta rf och som publicerades på finska i början av året, som du hittar här: https://www.sttinfo.fi/tiedote/seta-vaatii-eheyttamistoiminnan-tayskieltoa-suomeen?publisherId=69817783&releaseId=69934665

Datum: 28.8

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Vi ber deltagarna i evenemanget att beakta följande:
Se till att alla får möjlighet att tala och bli hörda i diskussionen.
Försök använda ett språk som är begripligt för alla deltagare.
Respektera den andras erfarenhet och självdefinition. Generalisera inte din egen upplevelse så att den gäller andra och gör inte antaganden om andras upplevelser, livssituation eller identitet.
Tala inte aggressivt eller på ett sätt som angriper någon närvarande eller frånvarande personligen.
Stör inte någon verbalt, genom beröring eller att stirra.
Ändra ditt beteende om någon annan ber om det.

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f. och Åbo Gröna Vänster

Kontakt:

Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi

Åbo Gröna Vänster:
Abogronavanster(at)gmail.com
Nätsida: abogronavanster.com

Varmt välkomna!