Kirjoituskutsu filosofiseen kulttuurilehti Paatokseen – Aiheena TOIVO


Paatos
kirjoituskutsu

Filosofisen kulttuurilehti Paatoksen KRIISI(-teema) on ohi, mutta ei hätää sillä

TOIVO

elää. Toivo on perityypillisen inhimillinen ajatus, tunne tai asenne. Toivolla on vahva
uskonnollinen, mm. kristillinen perinne, mutta voiko (tai pitääkö) myös sekulaarin ajattelun
piirissä tuntea toivoa? Onko toivo etiikkaa, politiikkaa, retoriikkaa? Mitkä ovat sen suhteet
näillä kentillä muiden keskeisten orientaatiomuotojen, kuten ironian, kyynisyyden ja
sarkasmin kanssa? Onko toivolla järkeä, järjellä toivoa?

Kirjoittajilta toivomme omaperäistä, selkeästi ilmaistua ja ytimekästä (noin 20 000 merkkiä
välilyönneillä) lähestymistä aiheeseen minkä tahansa asiaproosan lajin kautta. Artikkelin
pohjana voi käyttää vaikka opintosuoritusta, kuten esseetä, kandia, gradua tai se voi olla
esimerkiksi väitöskirjaasi esittelevä julkaisu.

Mikäli et syystä tai toisesta saa tai halua saada kokoon täysimittaista esseetä,
suosittelemme tutustumaan Paatoksen Avauksia-palstaan. Avauksen ajatuksena on
muotoilla pikemminkin hyvä kysymys kuin vastaus, ja sen pituus voi olla huomattavasti
lyhyempi kuin valmiin esseen.

Kaikki Paatokseen saapuvat tekstit käyvät läpi toimitusprosessin, joten tekstin ei tarvitse olla
omastakaan mielestäsi julkaisuvalmis lähetettäessä – myös hyvin jäsennelty suunnitelma
kirjoitukseksi kelpaa. Paatos myös pidättää oikeuden hylätä suoraan tekstit, jotka eivät
perustelluista syistä sovi julkaistaviksi.

Paatos on avoin julkaisu ja tekstit julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen
-lisenssin (CC BY 4.0) alla (ks. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi)

Lähetä tekstiehdotuksesi tai abstraktisi 08.02.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
paatos@paatos.fi. Ken uskaltaa ajatella uskaltakoon myös kirjoittaa!

Paatosta voi lukea osoitteessa: http://www.paatos.fi.

Lisää ohjeita kirjoittamiseen löydät osoitteesta: http://www.paatos.fi/ohjeita-kirjoittajille/