Logoksessa ilmestynyt artikkeli varhaismodernista moraali- ja yhteiskuntafilosofiasta


Filosofisessa Logos-ensyklopediassa on ilmestynyt artikkeli ”Varhaismoderni moraalifilosofia ja yhteiskuntafilosofia”. Artikkelin on kirjoittanut Markku Roinila Helsingin yliopistosta.