Logos-ensyklopediassa ilmestynyt artikkelit varhaismodernista filosofiasta


Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkelit "Varhaismoderni filosofia" ja "Varhaismoderni filosofia: tieto, mieli ja metafysiikka". Artikkelit on kirjoittanut Markku Roinila Helsingin yliopistosta. Artikkelit täydentyvät vielä myöhemmin varhaismodernia luonnon filosofiaa sekä varhaismodernia etiikkaa ja yhteiskuntafilosofiaa käsittelevillä artikkeleilla.