Yhteystiedot


Otamme mielellämme vastaan kommentteja, ehdotuksia ja yhteistyöideoita sekä lähetämme lisää taustatietoa hankkeesta kiinnostuneille.

Toimitus, ajakohtaistiedotteet, kalenteri, blogikirjoitukset, kyselyt: toimitus@filosofia.fi  
Vastuutoimittaja Jarkko Halkonen, 040 708 2688

Logos-ensyklopedian toimitussihteeri Jarkko Halkonen: logos@filosofia.fi; päätoimittaja Sanna Tirkkonen: sanna.tirkkonen@helsinki.fi 

Suomalaisen filosofian historian aineistojen tarjoaminen: arkisto@filosofia.fi 

Filosofia.fi -Facebook-ryhmä
 
Filosofia.fi / Eurooppalaisen filosofian seura
PL 730
33101 Tampere