22.5 Filosoficafé i Åbo – Lovisa Andén – Mellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen


filosoficafé

Söndagen den 22.5 Filosoficafé i Åbo – Lovisa Andén – Mellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen

 
Tema: Mellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen
Inledare: Lovisa Andén, forskare i filosofi vid Åbo Akademi

Synopsis:
Vittneslitteratur skildrar oftast en händelse som redan ägt rum: ett folkmord som redan tillhör det förflutna eller koncentrationsläger som inte längre existerar. Det gäller inte de många Gulagskildringar som skrevs under 1900-talets första hälft. De beskrev istället en pågående verklighet, som på grund av hemlighetsmakeriet kring lägren länge utgjorde en huvudsaklig källa till information om deras själva existens. Medan vittneslitteratur ofta möts med tilltro blev de tidiga Gulagförfattarnas trovärdighet ofta ifrågasatt, särskilt under perioden fram till Stalins död 1953. De anklagades för att fara med osanning och möttes med förtal eller smutskastningskampanjer. Både vittnesmålen i sig och ifrågasättandet av vittnenas trovärdighet visar på sårbarheten i att vittna om en verklighet som ännu inte blivit allmänt accepterad. Det motstånd som överlevarna möttes av kan inte förklaras som en tystnadskultur:  medan en tystnadskultur är en aktiv och avsiktlig tystnad kring någonting som alla känner till,  handlade oviljan att tro på Gulagöverlevarnas istället om svårigheterna att tro på berättelser som saknar referensramar eller ett tidigare etablerat narrativ. I den här föreläsningen diskuteras Gulagskildringars sanningsanspråk och trovärdighet: vad innebär det att tala om sanning i förhållande till subjektiva vittnesmål? Hur kan vittneslitteratur skriva fram och skriva om etablerade historiska narrativ? Hur kan nya berättelser möjliggöra ett vidare berättande?

Datum: 22.5
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19
Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar,
Ylva Gustafsson
FBFs verksamhetsledare